Dermed kan oppdragsgivere risikere å sitte med arbeidstakere som de ikke var klar over, noe som kan ha konsekvenser for lønn, pensjon, forsikringer, skatt og avgifter.

Vi skal se nærmere på grenseoppgangen etter de nye regler, og hvordan oppdragsgiver og oppdragstakere kan klargjøre sine avtaleforhold. Vi skal også se på hvilke konsekvenser de nye reglene kan få på de skatte- og avgiftsmessige forhold.

Seminaret er et samarbeid mellom SVWs arbeidsrettsteam og SVW skatte- og avgiftsteam.

Det blir lett servering. Ingen deltakeravgift.

Påmelding