Endringer i reglene om innleie av arbeidskraft – begrenset adgang til innleie

Dato: Onsdag 8. mars 2023
Tid: 09:00 - 11:00
Sted: Simonsen Vogt Wiig, Filipstad Brygge, Oslo

1. april 2023 trer flere store endringer i innleieregelverket i kraft. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig inviterer til frokostseminar for å gi deg oversikten over hva som er nytt og hva som forblir som før.

Under seminaret tar vi opp temaer som:

  • Når kan man egentlig leie inn?
  • Skjer det noen endringer i adgangen til å leie inn fra konsulentfirmaer som ikke er vikarbyråer?
  • Hvordan skal vi dekke midlertidig arbeidskraftsbehov hvis vi ikke kan leie fra vikarbyrå?

Seminaret er gratis og holdes av arbeidsrettsadvokater fra Simonsen Vogt Wiig. Det serveres frokost fra 08.30, og foredragene starter kl 09.00.