Under seminaret tar vi opp temaer som:

  • Når kan man egentlig leie inn?
  • Skjer det noen endringer i adgangen til å leie inn fra konsulentfirmaer som ikke er vikarbyråer?
  • Hvordan skal vi dekke midlertidig arbeidskraftsbehov hvis vi ikke kan leie fra vikarbyrå?

Seminaret er gratis og holdes av arbeidsrettsadvokater fra Simonsen Vogt Wiig. Det serveres frokost fra 08.30, og foredragene starter kl 09.00.