Tirsdag 9. april 2019 kl 17.00 inviterer vi skadelidte og pårørende til gratis seminar i våre lokaler på
Brattørkaia 17 B i Trondheim. Vi tilbyr gratis konsultasjon etter seminaret. Tid for konsultasjonen avtales etter påmelding.

Påmelding innen tirsdag 8. april til Anne Britt Gjestad på tlf 73 84 58 22, eller på e-post til agj@svw.no.

Velkommen!