Det offentlige er en stor innkjøper av varer og tjenester og har stor innkjøpsmakt. Samlet sett er det beregnet at det offentlige anskaffer for opp mot formidable kroner 700 milliarder i året.

Det offentlige har et stort ansvar for å sikre kostnadseffektive anskaffelser som fremmer sunn og rettferdig konkurranse. Anskaffelsesregelverket skal sikre likebehandling av leverandørene, samt ivareta hensynene til innovasjon, et anstendig arbeidsliv, samt miljøvennlige og bærekraftige løsninger.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig inviterer i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger-regionen og NHO ved Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) til en fagdag innen offentlige anskaffelser i Stavanger. Målgruppen for møtet er leverandører som selger varer og tjenester til det offentlige, og innkjøpere i offentlig sektor som deltar i anbudsprosesser.

Innlederne vil dele siste nytt innen regelverket og aktuelle temaer på området.

Blant tema som tas opp er:

  • Nytt på regelverksiden, FOA, EU, KOFA mfl.
  • Det grønne skiftet er helt avhengig av nye innovative løsninger, og det kommer ikke av seg selv
  • Hvordan sikrer vi oss at leverandører har innsikt i det offentliges behov og innkjøperne i nye løsninger fra næringslivet?
  • Informasjon om kommende utlysninger i vår region, særlig innenfor bygg og anlegg
  • Eksempler på miljøvennlige og innovative anskaffelser, og hvordan ta del i disse
  • Rettslige rammer for klima og miljøhensyn ved offentlige anskaffelser, inkl. regjeringens forslag til endringer i FOA § 7-9
  • Miljøsertifisering som konkurransefortrinn

For fullt program og påmelding se her.

Les mer og registrer meg