Fagdagen inneholder presentasjon av flere nyheter innenfor regelverket om offentlige anskaffelser og praktiske eksempler.
Mange av regionens bedrifter har kapasitet til flere oppdrag innen både privat og offentlig sektor, og kunsten er å finne de rette oppdragene og delta i anbudsrunden på riktige premisser.  Næringsforeningen inviterer i samarbeid med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig til en fagdag for å gjøre regionens bedrifter mest mulig konkurransedyktige til å vinne fremtidige anbudskonkurranser.

Program for dagen

08.30 Registrering og kaffe
09.00 Velkommen ved Næringsforeningen, Inger Tone Ødegård
09.05 Introduksjon til dagens program,
partner/advokat Arne Oftedal, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
09.15 Presentasjon av hovedpunktene i det nye regelverket,
Partner/advokat Christian Bjørtuft Ellingsen, Simonsen Vogt Wiig

10.00 Pause

10.15 Presentasjon av hovedpunktene i det nye regelverket, fortsettelse.
Partner/advokat Christian Bjørtuft Ellingsen, Simonsen Vogt Wiig
10.30 KOFAs (nye) rolle, klageprosessen,
partner/advokat Arne Oftedal, Simonsen Vogt Wiig
11.00 Sanksjonsapparatet når man er misfornøyd:
Midlertidig forføyning og erstatning,
partner/advokat Trine Lise Fromreide, Simonsen Vogt Wiig

11.30 Lunsj

12.15 Anskaffelsespraksis i Sandnes kommune, Ronny Pettersen,
Innkjøpsleder, Sandnes Kommune
12.45 Hvordan utforme gode tilbud? Hvordan vinne anbudskonkurranser?
Praktiske nyheter man må forholde seg til i det nye regelverket.
Senioradvokat Anne Buan, Simonsen Vogt Wiig

13.30 Pause

13.45 Anskaffelsesstrategi og bruk av ulike entrepriseformer, med utgangspunkt i
våre anskaffelser / prosjekter siste 5 år,
Senior Prosjektleder Livar Husveg, Avinor AS, Stavanger Lufthavn, Sola

14.25 Q & A, alle
14.45 Slutt

Påmelding