Oppstartsbedrifter vil oppleve kapitalbehov i ulike faser, og kan få eksterne investorer som ønsker å skyte inn kapital i selskapet mot å bli aksjeeiere, samtidig som mange har som mål på et tidspunkt å selge selskapet. I begge disse situasjonene vil en verdsetting av virksomheten være sentralt, og for teknologiselskaper og andre tidligfase-selskaper uten en tradisjonell kontantstrøm oppstår særlige utfordringer ved verdsettelsen, da de tradisjonelle prinsippene og metodene for verdifastsettelse ikke kan anvendes fullt ut.

Seminaret vil handle om hvordan man bør tilnærme seg et eventuelt salg eller en større investering fra tredjepart, samt hvordan man kan fastsette verdien av selskapet i dets ulike faser og hvilke juridiske verdidrivere som finnes. I tillegg vil venture- og selskapsrådgiver Thor Egil Five dele erfaringer om investeringer, vellykkede og ikke fullt så vellykkede exitprosesser.

Seminaret avholdes torsdag 17. november kl. 13.00 – 16.00, (NB! Merk tidspunkt) i Simonsen Vogt Wiigs lokaler i Brattørkaia 17 B, med følgende program:

  • Velkommen, tema for seminaret, – advokat Tore Holtan, Simonsen Vogt Wiig og Åse Straume, inkubatorleder NTNU Accel
  • Juridiske forberedelser for en exit / investering: Sikkerhet for eierskap til produkt og marked, due diligence og aksjeeiernes ansvar overfor investor / kjøper – Advokat Tore Holtan, Simonsen Vogt Wiig
  • Pause
  • Verdivurdering av nyetableringer og teknologibaserte bedrifter – Bjørnar Reitan, Impello Management og Erik Wold, NTNU TTO
  • Pause
  • Historiene – Suksessene – Fiaskoene, Thor Egil Five, Five Invest & Consulting AS

 

Påmelding innen onsdag 16. november kl. 12.00. Det blir enkel servering. Vi håper å se deg!

 

Påmelding