Frokostmøte: Tydelig ledelse nødvendig for tillit?

Dato: fredag 3. mars 2017
Sted: Simonsen Vogt Wiig, Filipstad Brygge 1, 0125 Oslo

Tydelig lederskap er avgjørende for å skape troverdighet og tillit. Likevel sliter mange ledere med å være tydelige, mens andre er overtydelige i oppfølging av medarbeidere. Har en leder rett eller plikt til å være tydelig? Hvor tydelig kan en leder være?

I oppfølging av medarbeidere er ledelse og juss uløselig knyttet sammen. I frokostmøtet gjennomgår derfor advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, i samarbeid med Great Place to Work, knagger for tydelig oppfølging ut fra beste ledelse og juss. Vi berører blant annet:

  • Hva er tillitsbasert ledelse – de beste arbeidsplassenes konkurransefortrinn
  • Hvordan gi tilbakemeldinger innenfor jussens rammer som bidrar til å øke tilliten?
  • De vanskelige samtalene – hvordan forberede seg, hvor går grensene
  • Hva bør dokumenteres

Dato: 3. mars 2017
Tid:
08.30 – 10.30
Sted: Simonsen Vogt Wiig, Filipstad Brygge 1, 0125 Oslo