I oppfølging av medarbeidere er ledelse og juss uløselig knyttet sammen. I frokostmøtet gjennomgår derfor advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, i samarbeid med Great Place to Work, knagger for tydelig oppfølging ut fra beste ledelse og juss. Vi berører blant annet:

  • Hva er tillitsbasert ledelse – de beste arbeidsplassenes konkurransefortrinn
  • Hvordan gi tilbakemeldinger innenfor jussens rammer som bidrar til å øke tilliten?
  • De vanskelige samtalene – hvordan forberede seg, hvor går grensene
  • Hva bør dokumenteres

Dato: 3. mars 2017
Tid:
08.30 – 10.30
Sted: Simonsen Vogt Wiig, Filipstad Brygge 1, 0125 Oslo