Ved vår bistand i slike saker, ser vi at det oppstår en rekke spørsmål som kan være vanskelig å håndtere riktig når et varsel skal behandles raskt, trygt og effektivt. Her er det viktig å huske på at både varsleren, den varselet gjelder og eventuelle vitner har et stort behov for at personlige opplysninger blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte og ikke kommer på avveie.

Tid: Fredag 7. juni. Frokost fra kl 08.00 med faglig gjennomgang fra kl 08:30.

Eksempler på spørsmål som ofte oppstår:

• Arbeidsgiverundersøkelser – hvilken informasjon kan gis til de involverte parter?
• Hvilken informasjon kan Arbeidsgiver gi videre til andre arbeidstakere, avdeling etc.?
• Til hvem kan Arbeidsgiver gi informasjon?
• Hvordan skal informasjonen oppbevares og når skal den slettes?
• Forholdet mellom personvern og kontradiksjon
• Forholdet mellom arbeidsgivers taushetsplikt, personvernregelverket, (for enkelte) forvaltningslovens regler om taushetsplikt og offentlighetslovens regler om innsyn
• Håndteres denne type spørsmål ulikt i de ulike deler av prosessen?

Påmelding

Om frokostseminarene:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS’ arbeidsrettsgruppe i Bergen arbeider med problemstillinger innenfor vanlig arbeidsrett og arbeidsrett for statsansatte, men er også sterkt engasjert omkring skipsarbeidsloven. Seminarene er gratis og henvender seg til ledere, mellomledere, internjurister, deg med personalansvar, HR-ledere og alle andre som ønsker faglig påfyll knyttet til arbeidslivets utfordringer og spilleregler.

Vi serverer kaffe og noe å bite i fra kl. 08:00, med faglig gjennomgang fra kl. 08:30 – 10:00. Flere av firmaets arbeidsrettsadvokater vil være tilgjengelige for en uformell prat både før og etter seminarene.

Påmelding