Caroline Waller(Simonsen Vogt Wiig) og Tine Aagesen (Civitas) tar for seg de forskjellige reguleringstypene, reguleringsprosess, medvirkning, konsekvensutredning, bruken av rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler. Når og hvordan kan berørte parter påvirke planen? Når overtas planarbeidet av kommunen og hva skjer egentlig da?

Temaene belyses med praktiske eksempler.

Seminaret er gratis og det er begrenset antall plasser.

Velkommen!

Påmelding