Arbeidslivet er i en periode med stadige endringer og arbeidsgiver må stadig foreta beslutninger som påvirker ansatte. Vi får stadig henvendelser fra arbeidsgivere som stiller spørsmål om i hvilken grad de kan pålegge arbeidstakere endringer og hvordan de eventuelt skal gå frem for å gjennomføre disse.

Arbeidsgiver har en ulovfestet styringsrett. Imidlertid har individuelle arbeidsavtaler og kollektive tariffavtaler, arbeidsmiljøloven og tilknyttede lover bestemmelser som regulerer arbeidsforholdet relativt inngående. Spørsmålet blir da hvilken myndighet arbeidsgiver har. I hvilken utstrekning kan arbeidsgiver endre de ansattes arbeidssted, arbeidsoppgaver, tittel, mv? Hva gjør man som arbeidsgiver dersom en endring man ser behov for å gjennomføre, faller utenfor styringsrettens rammer?

Vi vil i tillegg gi en kort innføring i aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger.

Seminarene henvender seg til ledere, mellomledere, deg med personalansvar, HR ledere og alle andre som ønsker faglig påfyll knyttet til arbeidslivets utfordringer og spilleregler. Vi serverer kaffe og noe å bite i fra kl 8:00, med faglig gjennomgang fra 8:30-10:00. Flere av firmaets arbeidsrettsadvokater vil være tilgjengelige for en uformell prat før og etter seminarene. Seminaret er gratis.

Påmelding