På seminaret gir foredragsholderne en innføring i teamet og praktiske råd til hvordan et valg kan gjennomføres fra A til Å, herunder:

– Når er det krav om ansatterepresentanter i styret?
– Antall ansatterepresentanter
– Valgstyrets oppgaver
– Forholdstallsvalg vs. flertallsvalg
– Dialog med foreningene
– I hvilke situasjoner må det søkes godkjennelse fra Bedriftsdemokratinemnda?
– Elektronisk valg
– Forhåndsstemming
– Konsernrepresentasjon

Det vil settes av god tid til erfaringsutveksling og spørsmål.

Frokost blir servert fra kl 08.30. Seminaret er gratis, og finner sted i Simonsen Vogt Wiigs lokaler på Filipstad Brygge 1.