Den tradisjonelle finansnæringens monopol på betalingstjenester og på kundenes kontoinformasjon faller nå bort. Finansnæringen vil møte konkurranse fra nye typer aktører. Er det slik at Amazon, Facebook, Google og Snapchat kommer til å ta over markedet for betalingstjenester? Hvordan påvirkes kortselskapene av de nye reglene? Hvilke problemstillinger rundt personvern reiser de nye betalingstjenestene?

De nye reglene skaper både utfordringer og muligheter. Vår finansregulatoriske avdeling ved partnere Morten W. Winther (Fintech) og Thomas Olsen (Personvern) vil guide deg gjennom hva de nye reglene betyr i praksis.

Velkommen!

Påmelding

Simonsen Vogt Wiigs finansregulatoriske avdeling har omfattende erfaring knyttet til alle finansregulatoriske forhold. Vi bistår blant annet forretningsbanker, sparebanker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og andre institusjoner i finansbransjen, og er eneste norske advokatfirma som er topprangert av Chambers på Fintech i 2019.

Påmelding