Bergen tingrett avsa 24.3.17 dom i den såkalte “Garantilønnssaken”. Både fagforeningene og NHO mener at de har fått medhold. Dommen tar opp spørsmålet om man kan ansette noen uten at de får lønn for mer enn den tiden de arbeider og uten plikt eller rett til å arbeide et bestemt antall timer. Vi vil gjennomgå dommen og forsøke å se hvilke konsekvenser den har.

I vårt første frokostmøte behandlet vi nedbemanning og anvendelse av en begrenset utvalgskrets. En av dommene vi omtalte var den såkalte post-dommen fra lagmannsretten i Bergen. Høyesterett har nå behandlet denne saken og vi vil kort gjennomgå Høyesterett sin avgjørelse og konsekvensene av den.

Det hender at arbeidstakere mener seg utsatt for trakassering på arbeidsplassen, enten fra kolleger eller arbeidstakere. Vi kommer til å gjøre dette til et tema for et eget møte til høsten, men vi vil i tilknytning til en ny avgjørelse fra likestillings- og diskrimineringsnemda kort gjennomgå arbeidsgivers plikt til å hindre trakassering og litt om dokumentasjonskrav i den forbindelse.

Seminaret henvender seg til ledere, mellomledere, deg med personalansvar, HR ledere og alle andre som ønsker faglig påfyll knyttet til arbeidslivets utfordringer og spilleregler.

Vi serverer kaffe og noe å bite i fra kl. 08:00, med faglig gjennomgang fra kl. 08:30 -10:00.
Seminaret er gratis. Flere av firmaets arbeidsrettsadvokater vil være tilgjengelige for en uformell prat før og etter seminarene.

Påmelding