Sluttavtaler, fratredelsesavtaler eller sluttpakker er vanlige betegnelser på avtaler om å avslutte et arbeidsforhold.

Dette brukes ofte som virkemiddel for å tilby frivillig avslutning av ansettelsesforhold i forbindelse med nedbemanning eller som en måte å løse tvister på, hvor arbeidstakeren hevder at oppsigelsen som er mottatt, er usaklig eller før man går til en konkret oppsigelse eller avskjed.

En sluttavtale kan ofte løse saken på en langt smidigere og raskere måte enn annen prosess. Selv om virkemiddelet ikke er ukjent, er det likevel ofte et virkemiddel som skaper usikkerhet både hos arbeidsgiver og arbeidstaker og som kan skape tvist i etterkant. Vanlige spørsmål som ofte oppstår er forholdet til pensjon, dagpenger, fortrinnsrett, hva er egentlig inkludert, sluttattest etc.

I dette frokostseminaret skal vi foreta en gjennomgang av ulike spørsmål som reises i forbindelse med inngåelse av en sluttavtale:

• Hva er en sluttavtale
• Når er det lurt å benytte en sluttavtale
• Sluttavtalens innhold
• Forholdet til offentlige ytelser (eks. dagpenger)
• Forhandlingssituasjon mm

Påmelding

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS’ arbeidsrettsteam i Bergen arbeider med problemstillinger innenfor arbeidsrett, herunder også skipsarbeidsloven og statsansatteloven. Vi holder jevnlige frokostseminarer omkring aktuelle temaer som henvender seg til ledere, mellomledere, internjurister, deg med personalansvar, HR-ledere og alle andre som ønsker faglig påfyll knyttet til arbeidslivets utfordringer og spilleregler.

Seminarene er gratis, og flere av firmaets arbeidsrettsadvokater vil være tilgjengelige for en uformell prat før og etter seminarene.

Påmelding