Vi har invitert headhunter Per Inge Hjertaker som er partner og adm.dir i Headvisor AS. Headvisor AS er et av de største rekrutteringsselskapene i Norge og jobber med leder-, spesialistrekruttering og executive search. Per Inge Hjertaker skal gi gode råd om rekruttering i dagens marked hvor både generell kompetanse og spesialistkompetanse er vanskelig å finne.

Vi fra Simonsen Vogt Wiig vil snakke om rekruttering sett fra et juridisk perspektiv og bl.a svare ut spørsmål som:

  • Hvilke spørsmål kan en stille i et intervju
  • Hvilke spørsmål bør en stille i et intervju for å sikre en oppfølgning dersom arbeidstaker ikke innfrir
  • Diskriminering
  • Aktiv bruk av prøvetid
  • Kort arbeidsrettslig oppdatering
  • Hvordan kan arbeidskontrakten benyttes som et verktøy for styring og oppfølging av arbeidstaker?

Vi gleder oss til å se mange av dere igjen 23. november.

Registrer meg