Frokostseminar i Bergen: Hvordan rekruttere dyktige arbeidstakere når arbeidskraft er en mangelvare

Dato: Onsdag 23. november 2022
Tid: 08:30 - 10:00
Sted: Simonsen Vogt Wiig, Christies gt. 3a, 3 etg.

Vi ser at mange virksomheter sliter med å rekruttere dyktige medarbeidere i dagens arbeidsmarked, og det har nå vart en stund. Det er sjelden kø av gode søkere i søkermassen og gode søkere vet sin markedsverdi i et marked hvor arbeidskraft er en mangelvare i mange yrker. Vi vil derfor denne gangen ta opp teamet rekruttering.

Vi har invitert headhunter Per Inge Hjertaker som er partner og adm.dir i Headvisor AS. Headvisor AS er et av de største rekrutteringsselskapene i Norge og jobber med leder-, spesialistrekruttering og executive search. Per Inge Hjertaker skal gi gode råd om rekruttering i dagens marked hvor både generell kompetanse og spesialistkompetanse er vanskelig å finne.

Vi fra Simonsen Vogt Wiig vil snakke om rekruttering sett fra et juridisk perspektiv og bl.a svare ut spørsmål som:

  • Hvilke spørsmål kan en stille i et intervju
  • Hvilke spørsmål bør en stille i et intervju for å sikre en oppfølgning dersom arbeidstaker ikke innfrir
  • Diskriminering
  • Aktiv bruk av prøvetid
  • Kort arbeidsrettslig oppdatering
  • Hvordan kan arbeidskontrakten benyttes som et verktøy for styring og oppfølging av arbeidstaker?

Vi gleder oss til å se mange av dere igjen 23. november.