Det kan være ulike grunner til dette, men det vi ser er mest aktuelt i disse dager er rett og slett at det ikke er økonomisk grunnlag for å fortsette arbeidsforholdet. Dette kan gjelde en eller flere arbeidstakere. Hvordan kan man gjøre dette på best mulig måte? Arbeidsgiver har formalkrav og saksbehandlingsregler som må følges. Vi tenker å ta en gjennomgang av disse formalkravene. Det kan også være en fin oppfriskning til de som har gjennomført nedbemanning tidligere.

Det er ikke alltid det beste er å avslutte arbeidsforholdet gjennom oppsigelser. Oppsigelser kan ta tid, og ikke minst kan oppsigelser føre til langvarige uenigheter hvor arbeidstakere krever å stå i stilling. Dette er situasjoner som kan være uheldig både for ansatte som skal bli værende, de ansatte som må gjennom en oppsigelsesprosess og også for videre drift. Det kan derfor være greit å vite noe om lovlige og gode alternativer til det å avslutte arbeidsforholdet, enn gjennom ordinær oppsigelse.

  • Strategier og prosedyrer for nedbemanning ved virksomhetens utfordringer: En veiledning til formaliteter og prosedyrer
  • Alternativer til oppsigelse: Lovlige veier til avslutning av arbeidsforhold
  • Nyheter innen arbeidsrett – rettspraksis og eventuelle annen viktig utvikling innenfor arbeidsrettens område

Vi serverer frokost fra kl 08.00, seminaret starter kl 08.30.

Registrer deg her