Her går vi gjennom grunnleggende problemstillinger knyttet til hva virksomheten trenger å vite om compliance.

Er du f.eks. klar over at det kan være tilstrekkelig å inngå kontrakter hvor betalingen skjer i USD for å falle inn under amerikansk regelverk om korrupsjon og compliance? Alle bedrifter i Norge, enten de handler med utlandet eller ikke, må ha et system for hvordan man skal utføre sin virksomhet. Det stilles stadig større krav til at den enkelte bedrift skal forholde seg til omverdenen i samsvar med norske og utenlandske lovregler, ha tydelige etiske retningslinjer, etterleve internasjonale traktater, m.m. Det kan få svært store konsekvenser om den enkelte bedrift ikke oppfyller de krav som stilles til bedriftens samsvar med lover og regler, som bl.a. svært høye bøter ved overtredelse av regelverket. I tillegg kan styremedlemmer, ledere og ansatte bli utsatt for straffeforfølgelse.

I del 1 av 4 i vår seminarrekke skal vi snakke om grunnleggende compliance. Her skal vi gå inn på hvilke krav som stilles til innhold og implementering av regelverk og systemer i bedriften. Vi vil bl.a. se nærmere på:

  • Hvorfor er compliancearbeidet viktig
  • Regelverket i Norge
  • Hva skal til for å falle inn under utenlandsk regelverk?
  • Hvordan kan man tilpasse virksomheten for å redusere risikoen?
  • Hvilke rutiner bør selskapet etablere som del av sitt compliance program?

Seminaret er gratis og passer for alle små og mellomstore bedrifter som inngår kontrakter om salg og kjøp av varer og tjenester i Norge og med utlandet, og som ikke har utviklet et complianceprogram.

Foredragsholdere:
– Partner/advokat Trym Landa, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
– Compliance Manager Hanne Sønderland, Fjord Line AS

Påmelding