I seminaret gjennomgår vi complianceprogrammet i praksis. Vi skal gjennomgå hvilke dokumenter bedrifter bør ha som en del av sitt complianceprogram og forventninger til innholdet i programmet.

Vi vil i den sammenheng se nærmere på følgende temaer:

  • Risikoanalysen som et utgangspunkt
  • Retningslinjer for virksomheten som følge av risikoanalysen
  • Kommunikasjon av og opplæring i complianceprogrammet
  • Rutiner for varsling/gransking
  • Tredjepartsundersøkelser/Integrity Due Diligence
  • Internkontroll/evaluering
  • Intern organisering/ledelsens medvirkning

Det er ikke noe krav til at man har deltatt på del 1 for å få utbytte av gjennomgangen.

Seminaret er gratis og passer for alle små og mellomstore bedrifter som inngår kontrakter om salg og kjøp av varer og tjenester i Norge og med utlandet.

Foredragsholdere:
– Trym Landa, Partner/advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
– Hanne Sønderland, Compliance Manager, Fjord Line AS

Påmelding