Frokostseminar i Stavanger: Hvordan møte de skjerpede miljøkravene – ny veileder på plass – hva nå?

Dato: Onsdag 20. desember 2023
Tid: 08:30 - 10:00
Sted: Zip 4020, Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger

Team offentlige anskaffelser i SVW Stavanger inviterer til frokostseminar onsdag 20. desember. Vi gjennomgår hovedpunkter i den nye veilederen fra DFØ om hvordan de skjerpede klima- og miljøkravene som gjelder fra 1. januar 2024, bør tolkes og anvendes.

Vi tar også kort for oss anskaffelsesutvalgets første NOU-delleveranse om forenkling og styrking av klima- og miljøhensyn i anskaffelsesregelverket.

Seminaret vil ha fokus på praktiske eksempler, og gi verdifull innsikt og veiledning for å håndtere de skjerpede miljøkravene i din virksomhet på en effektiv måte. Både oppdragsgivere og leverandører vil ha god nytte av seminaret.

Påmelding via e-post her.

Mingling og kaffe fra 8.30, seminaret starter 09.00.

Det er begrenset antall plasser. Sikre deg din plass i dag – håper vi sees!