Vi tar også kort for oss anskaffelsesutvalgets første NOU-delleveranse om forenkling og styrking av klima- og miljøhensyn i anskaffelsesregelverket.

Seminaret vil ha fokus på praktiske eksempler, og gi verdifull innsikt og veiledning for å håndtere de skjerpede miljøkravene i din virksomhet på en effektiv måte. Både oppdragsgivere og leverandører vil ha god nytte av seminaret.

Påmelding via e-post her.

Mingling og kaffe fra 8.30, seminaret starter 09.00.

Det er begrenset antall plasser. Sikre deg din plass i dag – håper vi sees!

Meld din interesse