Vi ser på hvordan virksomheten må følge opp sykemeldte og når virksomheten kan gå til oppsigelse. Vi ser også på hvilke praktiske grep som bør tas underveis, samt det viktige samarbeidet med NAV.

Frokostseminaret passer for daglige ledere, HR-rådgivere, jurister og andre som håndterer personalsaker.

Ingen deltakeravgift. Påmelding via linken ovenfor.

Det blir mingling og frokost m/kaffe fra kl. 08.30, og seminaret starter kl. 09.00.

Sikre deg din plass i dag – håper vi sees!