Grunnlaget for en vellykket exit legges forut for og i den innledende fase av en salgsprosess og vi vil særlig fokusere på betydningen av intensjonsavtalen (term sheet), styring av arbeidskapital og gjeld samt forskjellen mellom prisingen av selskapet i budet (selskapsverdi) sammenlignet med endelig vederlag for aksjene (aksjeverdien).

Seminaret vil også by på erfaringer fra et utvalg av nylig gjennomførte transaksjoner:
– Tripletex – Visma
– Fürst Medisinske Laboratorium – Ferd Capital
– Merit Globe – Infor

Seminaret er åpent for kunder og kontakter av Simonsen Vogt Wiig og Steinvender. Målgruppe er aktive eiere, styremedlemmer, daglig leder/CEO, finansdirektør/CFO.

Det vil være enkel frokostservering fra kl 8.30, foredragene begynner kl 09.00. Seminaret er gratis, og vil finne sted i Simonsen Vogt Wiigs lokaler på Filipstad Brygge 1.