Frokostseminar: M&A – prosessen som sikrer optimal verdi og minimerer risiko ved exit

Dato: Onsdag 31. mai 2017
Sted: Simonsen Vogt Wiigs lokaler på Filipstad Brygge 1.

Simonsen Vogt Wiig og Steinvender inviterer til frokostseminar onsdag 31. mai. Vi har bistått ved en lang rekke transaksjoner, og vil dele noen erfaringer fra gjennomførte salgsprosesser med både industrielle kjøpere og Private Equity investorer.

Grunnlaget for en vellykket exit legges forut for og i den innledende fase av en salgsprosess og vi vil særlig fokusere på betydningen av intensjonsavtalen (term sheet), styring av arbeidskapital og gjeld samt forskjellen mellom prisingen av selskapet i budet (selskapsverdi) sammenlignet med endelig vederlag for aksjene (aksjeverdien).

Seminaret vil også by på erfaringer fra et utvalg av nylig gjennomførte transaksjoner:
– Tripletex – Visma
– Fürst Medisinske Laboratorium – Ferd Capital
– Merit Globe – Infor

Seminaret er åpent for kunder og kontakter av Simonsen Vogt Wiig og Steinvender. Målgruppe er aktive eiere, styremedlemmer, daglig leder/CEO, finansdirektør/CFO.

Det vil være enkel frokostservering fra kl 8.30, foredragene begynner kl 09.00. Seminaret er gratis, og vil finne sted i Simonsen Vogt Wiigs lokaler på Filipstad Brygge 1.