Hovedforhandlingen i rettssaken mellom Caprino Filmcenter, Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen er avsluttet. Mange har et forhold til Aukrust, Caprino og Il Tempo Gigante, og saken har fått stor oppmerksomhet i media. Er du nysgjerrig på hva rettssaken egentlig dreier seg om, er TMT/IP-forum stedet for deg. Saken reiser nemlig flere prinsipielle opphavsrettslige spørsmål som til nå har vært lite belyst i rettspraksis:

  • § hvilke regler gjelder når man skaper noe med utgangspunkt i en annens åndsverk, såkalte bearbeidelser?
  • § hvem får rettigheter når et åndsverk skapes i et samarbeid, såkalte fellesverk?
  • § kan den alminnelige lojalitetsplikten gi et vern for lisenstaker selv der de lisensierte opphavsrettighetene ikke er berørt?

Advokatene Tomas Myrbostad, Rune Ljostad og Hanne Kjersti Ulleren, som har bistått Caprino Filmcenter, vil presentere saken og de rettslige spørsmålene i sin fulle bredde. Og kanskje kommer Solan?

Det serveres frokost fra kl. 08.00, foredraget begynner 08.30.

Påmelding til tm@svw.no

TMT/IP-forum er en uformell faglig og sosial møteplass for advokater og jurister som bistår virksomheter med juridiske spørsmål knyttet til teknologi, media og telekom samt immaterielle rettigheter. Forumet er et samarbeid mellom advokatfirmaene Selmer, Wikborg Rein og Simonsen Vogt Wiig.