I Skanska-dommen uttaler Høyesterett at det gir misvisende assosiasjoner å karakterisere ansiennitetsprinsippet som en hovedregel, og klargjør at kompetanseforskjeller mellom kandidater er grunnlag for å fravike ansiennitetsrekkefølgen. Arbeidstakerne i Skanska-saken fikk likevel medhold i at oppsigelsene var ugyldige fordi kompetanseforskjellene arbeidsgiver hadde påberopt seg først og fremst var subjektive og skjønnsmessige. Skanska hadde brukt kriterier som kreativitet, selvstendighet og omdømme, men var ikke i stand til å dokumentere hvorfor de hadde vurdert de oppsagte arbeidstakerne som svake på disse kriteriene. Oppsigelsene ble av denne grunn likevel kjent ugyldige.

Arbeidsrettsteamet i Simonsen Vogt Wiig avholder et frokostseminar hvor vi går gjennom hvilken betydning dommen får for hvordan nedbemanningsprosesser bør legges opp. Vi ser nærmere på praktiske spørsmål som:

  • Kan vi fortsatt bruke subjektive kriterier som egnethet, selvstendighet og kreativitet når vi vurderer en ansatts kompetanse i en nedbemanning?
  • Bør vi bruke poeng når vi vurderer en ansatts kompetanse?
  • Er det mulig å si opp en ansatt som har 15 års ansiennitet i konkurranse med en ansatt som har 10 års ansiennitet?
  • Hvor sterkt står ansienniteten i virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale?

Det vil serveres frokost fra kl. 08.30, og våre advokater fra arbeidsrettsavdelingen vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål og diskutere før og etter seminaret.

Seminaret er gratis.

Påmelding