Med utgangspunkt i bl.a. prosjektet Meierikvartalet på Lillestrøm vil Karsten Hjertholm og Ingvild Hovstein Aardal fra Stor-Oslo Eiendom dele sine erfaringer om hva som viktigst for å sikre et godt samspillsprosjekt.

I tillegg vil advokatene Knud Jacob Knudsen og Frank Almås fra SVW behandle noen juridiske problemstillinger som erfaringsmessig kan oppstå i samspillsprosjekter, samt gi noen tips om hvordan samspillskontrakten bør utformes for å redusere risikoen for tvister.

Servering fra kl. 08.00. Foredragene starter kl. 08.30.

Gratis deltakelse.

Meld deg på her