Vi vil ta for oss hva som bør være på plass før det sendes inn byggesøknad, kommunikasjon med kommunen, relevante prosesser og frister, dispensasjoner, avslutning av byggesak og klagebehandling.

Vi vil belyse temaene med praktiske eksempler.

Seminaret er gratis og holdes i våre lokaler på Filipstad Brygge 1. Det er begrenset antall plasser. Påmelding innen 19. mars.

Velkommen!

Påmelding

Foredragsholdere:

Bård Mæland fra K12 arkitekter AS er sivilarkitekt og utdannet ved NTNU i 2007. Han er spesialisert innen byggesaksbehandling og har sittet på begge sider av bordet. Han har erfaring fra det offentlige, både fra Trondheim kommune og fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Bård har bred erfaring med både små og større byggesaker og jobber i dag primært med søknadshåndtering og prosjektering av småhus, hvor hovedoppdragsgiver er private utbyggere i småhusområder i Oslo og omegn.

Caroline Waller er senioradvokat i Simonsen Vogt Wiig, utdannet ved Universitetet i Oslo 2007. Hun har over 5 års erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, som byggesaksbehandler, klagesaksbehandler og enhetsleder. Hun var med å lansere læringsprogrammet komplett byggesak i regi av Plan- og bygningsetaten.

Caroline har utstrakt erfaring med byggesaker, store og små, både i åpen og tett by, og har vært med på å komme i mål med svært kompliserte byggesaker. Hun jobber ellers med eiendomstransaksjoner, problemstillinger knyttet til forvaltningsrett og tingsrett samt med energirett og mineralrett.

Påmelding