Fredag 9. september: Tydelig ledelse – hvor tydelig kan en leder være i oppfølgningen av medarbeidere?
Fredag 23. september: Outsourcing og virksomhetsoverdragelse – hvordan lykkes man?
Fredag 11. november: Konflikter i arbeidslivet – håndtering og læring (Fulltegnet)
Fredag 18. november: EKSTRA FROKOSTMØTE: Konflikter i arbeidslivet – håndtering og læring Se her for detaljer og påmelding
Fredag 13. januar 2017: Tydelig ledelse nødvendig for tillit?

Alle kurs starter 08.30 og varer til 10.30. Frokost severes fra 08.15. Kursene er gratis. Påmelding til vst@svw.no

Arbeidslivsavdelingen i Simonsen Vogt Wiig bistår virksomheter i privat og offentlig sektor. Ledere, HR-avdelinger og juridiske avdelinger i store norske og internasjonale selskaper benytter løpende vår arbeidsrettslige kompetanse både som sparringspartnere i sitt daglige arbeid og i forbindelse med omorganiseringer, nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser og individuelle personalsaker. Flere av våre medarbeidere er forfattere av arbeidsrettslig litteratur, og er hyppig brukte foredragsholdere.