Seminaret som arrangeres av Den Norske Dataforening tar for seg spørsmålet hvordan virksomheter praktisk kan gå frem for å ta i bruk nye tjenester samtidig som hensynet til forsvarlig og lovlig bruk av informasjon ivaretas.

For mer informasjon og påmelding se Dataforeningens hjemmeside.