Innføringskurs Shipping/Offshore

Dato: Torsdag 17. september 2015
Sted: Simonsen Vogt Wiigs lokaler, Filipstad brygge 1.

Simonsen Vogt Wiig er et av Norges fremste advokatfirma innen shipping/offshore. Med rundt 50 advokater som fokuserer på shipping, offshore, olje og gass, og fiskeri har vi et av Norges største og ledende juridiske fagmiljø innen maritim sektor.

Vi ønsker å være en samarbeidspartner for våre kunder
hvor vår kompetanse kommer kunden til gode også utenfor den konkrete sak. Vi har derfor gleden av å invitere til innføringskurs innen shipping/offshore.

Kurs 1: Torsdag 17. september 2015: Innføring i sentrale kontraktstyper
Kurs 2: Onsdag 14. oktober 2015: Innføring i låne- og sikkerhetsdokumenter
Kurs 3: Onsdag 11. november 2015: Innføring i sjøforsikring, lasteskader, havari m.v.

Se hele programmet og påmeldingsfrister her
Påmelding til shipping@svw.no