Kurs 1: Onsdag 28. september 2016

Innføring i sentrale kontraktstyper

 • Kjøp- og salgskontrakter
  Norwegian Saleform 2012 og andre standardkontrakter
 • Registrering av skip og andre innretninger
  NIS/NOR og andre skipsregistre, Bareboatregistrering og registrering av skip under bygging
 • Byggekontrakter
  Skip 2000 og andre skipsbyggings- og offshorefabrikasjonsstandarder

Restrukturering av selskaper i krise

 • Hva må styret og ledelsen passe på?
 • Forsvarlig egenkapital og likviditet
 • Styrets handleplikt
 • Likebehandling
 • Forholdet til obligasjonseierne

 

Kurs 2: Onsdag 19. oktober 2016

Innføring i låne- og sikkerhetsdokumenter

 • Låneavtalen, hovedpunkter
 • Pant i skip/rigg i ulike jurisdiksjoner
 • Pant (Assignment) og inntrederett i kontrakter
 • Garantier og andre typer sikkerheter
 • Arrest og tvangssalg, noen hovedpunkter

Kurs 3: Onsdag 9. november 2016

Innføring i sjøforsikring

 • Nordisk Sjøforsikringsplan 2013
 • Panthaverinteressedekninger
 • P&I
 • Defence (FD&D)
 • Forsikringsmeglers rolle

Befraktning av skip

 • Bareboat-, tids- og reisecerteparti, konnossementer og sjøfraktbrev

 

Sted: Simonsen Vogt Wiigs lokaler på Filipstad Brygge 1
Tid:    09.00 – 16.00, inkludert lunsj   

Kursene er gratis. OBS! Begrenset antall plasser

Påmelding her innen:

23/9 for kurs 1, 7/10 for kurs 2, 28/10 for kurs 3

For spørsmål, send en epost til shipping@svw.no