Det vil bli sett nærmere på hvordan utleier og leietaker kan ivareta sine behov i et marked i stadig omstilling. Er lange leiekontrakter alltid et gode? Husleieloven har ikke regulering av næringseiendom som sitt primære fokus. Punkter det er særlig viktig at partene regulerer vil bli belyst. Videre hva som kan avtales i forhold til f eks forlengelser, fremleie, prisreguleringer, oppsigelser. Grensesnittet mellom utleiers og leietakers vedlikeholdsforpliktelser, samt leietakertilpasninger, herunder oppussing og istandsetting av lokalet før overtakelse.

I seminaret vil det også belyst fordeler og ulemper ved bruk av standardkontrakter, tilpasning til det enkelte leieobjekt og spørsmål om merverdiavgift på utleie.

Advokat og partner Håkon Knudsen og advokat Rolf Lynum Bjerkem vil gi en redegjørelse ut fra eksempler på hva som er viktig å regulere i denne type kontrakter.

Seminaret er gratis for NiT-medlemmer, kunder av Simonsen Vogt Wiig og offentlig ansatte.

Påmelding