Det å unngå arbeidsulykker handler i stor grad om systematisk HMS arbeid i forkant, men det er også viktig hvordan din virksomhet ivaretar skadelidte, pårørende og myndighetene på best mulig måte dersom ulykken først skulle være ute. Ut over bekymringen for ansatte, kunder og virksomheten får nemlig mange arbeidsulykker også konsekvenser gjennom pålegg og gebyrer fra Arbeidstilsynet.

I verste fall kan virksomheten, ledelsen, eller andre ansvarlige risikere straffeforfølgning fordi sikkerheten ikke ble ansett som god nok forut for ulykken.

Advokatene Kristoffer Steen og Håkon Knudsen i Simonsen Vogt Wiig vil redegjøre for rettigheter og plikter som inntrer ved arbeidsulykker, sett både fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden. Behandlingen i Arbeidstilsynet, NAV, Politiet og i forsikringsselskapene vil bli belyst gjennom konkrete eksempler. Det vil bli gitt anbefalinger på hvordan din virksomhet kan være forberedt hvis ulykken først skulle være ute.

Mingling og kaffe fra 08.00. Seminaret starter kl 8.30.

 

Jusfrokost arrangeres i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen, registrering gjøres her.

Registrer meg