Er lagmannsrettens forskriftsforståelse riktig? I så fall vil de fleste parkeringsanlegg i Norge oppført i nyere tid være forskriftsstridig utført. Spørsmålet om minimumskrav til plassbredde har derfor betydning i svært mange saker. Hva skal byggherrer, entreprenører og rådgivere nå legge til grunn ved prosjektering og utførelse av private og offentlige parkeringsanlegg?

Foredragsholdere er advokat Kjell Sagen Berg og advokat Jon O. Vale.

Påmelding