Jusfrokost: Parkering til besvær. Finnes det ingen grenser?

Dato: onsdag 13. september 2017
Tid: 08:00 - 10:00
Sted: Simonsen Vogt Wiigs lokaler i Brattørkaia 17 B

Frostating lagmannsrett avsa nylig en dom om krav til bredde på parkeringsplasser. Dommen har blitt mye omtalt. Lagdommerne kom til at flere av de angjeldende plassene var for smale, og de baserte dette på at det kan utledes minimumskrav til bredde fra de gjeldende byggeforskriftene.

Er lagmannsrettens forskriftsforståelse riktig? I så fall vil de fleste parkeringsanlegg i Norge oppført i nyere tid være forskriftsstridig utført. Spørsmålet om minimumskrav til plassbredde har derfor betydning i svært mange saker. Hva skal byggherrer, entreprenører og rådgivere nå legge til grunn ved prosjektering og utførelse av private og offentlige parkeringsanlegg?

Foredragsholdere er advokat Kjell Sagen Berg og advokat Jon O. Vale.