Personalsaker som stort fravær, mangelfulle arbeidsytelser, illojalitet eller varslersaker, koster virksomhetene store ressurser og kan skape friksjon i enhver virksomhet. Mange virksomheter synes samtidig at dette er saker som er vanskelig å følge opp og klare å finne løsninger på.

I denne jussfrokosten har Simonsen Vogt Wiig Trondheim fått med seg advokatkollegaene Nicolay Skarning og Catriona McIntyre fra Oslo. De har nylig utgitt bok om dette temaet. De vil sammen Kristoffer Steen gå gjennom problemstillinger som vil bidra til at du med personalansvar stiller sterkere når du kommer opp i situasjoner som:

  • Oppsigelse eller omplassering pga høyt sykefravær, mangelfulle arbeidsytelser eller illojalitet
  • Arbeidsgivers håndtering av varslingssakene
  • Oppfølging i prøvetid
  • Frivillig avtaler og fratreden med ansatte som ikke fungerer i stillingen

Det blir kaffe og mingling fra kl 8:00.
Deltagerne på seminaret får gratis eksemplar av boken «De vanskelige personalsakene».
Pris: 0,- for medlemmer/490,- for ikke-medlemmer.

Påmelding via NiT sine sider, se lenke.

Registrer deg her