Program:

1. Salget av Beckmann til Herkules Capital
2. Hva må til for å være “salgbar”
3. Selgers due diligence (Vendore Due Diligence)
4. Juridiske forberedelser til salget
5. Transaksjonsforsikring (M&A Insurance)
6. Prosess og “story-telling”

 

Påmelding innen tirsdag 20. mars.

Velkommen!

Foredragsholdere PwC:

Patrik B. Egeland, Head of Corporate Finance and M&A
Glen Bjørnholt, Head of Deals Strategy

Foredragsholdere Simonsen Vogt Wiig:

Thom Erik Borgen, Partner
Henning Øvrebø, Partner
Christoffer Bjerknes, Associate partner

Påmelding