Vi har samlet eksperter som vil guide deg gjennom strategier for å håndtere sykefravær og hvordan man best kan håndtere bemanningskrisen som påvirker både privat og offentlig sektor. Vi vil også utforske de nye retningslinjene for private granskninger vedtatt av Advokatforeningen i 2023, og diskutere deres hensiktsmessighet og anvendelse.

Agendaen inkluderer:

• Håndtering av Sykefravær
• Retningslinjer for Private Granskninger
Partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har lang erfaring fra varslingssaker og vil se nærmere på hva disse nye reglene innebærer samt gjennomgå nye problemstillinger som dukker opp i kjølevannet av disse.
• Bemanningskrisen
Paneldebatt med deltakelse fra ledende stemmer innenfor feltet; Even Hagelien (NHO), Kathleen Mathisen (Chief Human Resource Officer and HSE/Internal Communication, Grieg Seafood), og Richard Storevik (avdelingsleder, Fellesforbundet). Vi vil fokusere på innleieregelverkets påvirkning og mulige løsninger. Debatten ledes av partner i Simonsen Vogt Wiig Nicolay Skarning. Vi gir dere også en innføring i bemanningsregelverket før selve debatten og ikke minst vil HR-leder i Helse Vest IKT, Ole Fredrik Gulbrandsen, presentere hvordan de valgte å løse denne problemstillingen innenfor IT.
• Restrukturering
For mange vil tidene vi nå er inne være økonomisk utfordrende. Vi har fått med oss ekspert på restrukturering advokat og partner Bjørn Åge Hamre, som skal gi oss et kort innblikk i restrukturering i dårlige tider.

Konferansen vil være nyttig for dagens ledere, eiere og ikke minst for de som arbeider innen HR, da temaene vi skal diskutere er relevante for en stadig mer kompleks arbeidshverdag. Det blir tapas og servering fra kl. 18:30.

Frist for påmelding er 1. februar 2024.

Merk: Det er begrenset antall plasser.

Meld din interesse