Verdensbildet har dramatisk endret seg de siste årene, og disse endringene får stor påvirkning på anskaffelser, tilbud og kontraktsoppfølgning. I lys av denne situasjonen vil Anskaffelsesdagen i år ta for seg en rekke av de nye utfordringene som leverandører og oppdragsgivere møter.

Du vil i løpet av seminaret få høre innlegg fra sentrale aktører som vil gi verdifulle innblikk og dypdykk i blant annet ledelse under krise, fremvekst av korrupsjon under kriser, rådgivning i ledelse av vanskelige forsyningskjeder og ulike samarbeidsløsninger i krisetider.

Merk: Registrering begynner kl. 8:30 og konferansen kl. 9:30. Arrangementet avsluttes med mingling og tapas.

Pris: 3100,-
Pris for medlemmer av Innkjøpsforeningen og kunder av Simonsen Vogt Wiig samt Inventura: 2800,-

Påmeldingsfrist: 13. mars 2023. Påmeldingen er bindende.

Program:

 • Velkommen
  Harald Alfsen (Styreleder, Innkjøpsforeningen)
 • Sivile leverandører og totalforsvaret
  Stig T. Andersen (Adm. dir., Grieg Logistics)
 • Anskaffelser i krisetider – går det bra?
  Tom Eirik Fredriksen (Partner, Inventura)

Pause – Frukt og kaffe

 • Dialog i anskaffelser – En løsning i urolige tider?
  Alejandro Serrano-Kristiansen (Leder Procurement, KPMG)
 • Utfordringer i leverandørkjeden
  Audun Abrahamsen (Vice President Supply Chain, Kongsberg Defence & Aerospace AS)

Lunsj

 • Presentasjon Anbud 365
  Lennart Hovland (Redaktør, Anbud 365)
 • Status fra DFØ/Anskaffelser
  Dag Strømsnes (Divisjonsdirektør, DFØ)
 • Fremvekst av korrupsjon under kriser
  Irmela van der Bijl Mysen og Roar Østby (Advokater, Vier Advokater)

Pause – Frukt og kaffe

 • Stor usikkerhet i forsyningskjeder setter krav til nye samarbeidsløsninger – Er felles lagerstyring, digitale lagre og 3D print løsningen?
  Terje Sørby (Director, Deloitte)
 • Force Majeure
  Trine Lise Fromreide (Partner/advokat, SVW) og Nina Sørensen (Adv. flm., SVW)
 • Gjennomgang av utvalgt praksis
  Olav Hovda Ottesen (Seniorrådgiver, KOFA)
 • Ledelse under krise og kaos
  Ole Hope (Direktør for sykehusbygging/Nye Helgelandssykehuset)
Påmelding