Kurs i anskaffelsesrett: Hvordan selge effektivt til det offentlige?

Dato: tirsdag 25. august 2015
Sted: Simonsen Vogt Wiigs lokaler, Filipstad brygge 1.

Simonsen Vogt Wiig ønsker velkommen til kurs i anskaffelsesrett. Kurset er først og fremst rettet mot leverandørsiden, og tar opp sentrale problemstillinger og utfordringer som leverandørene ofte vil møte i anskaffelseskonkurranser.

Det kreves ikke omfattende forkunnskaper om anskaffelsesregelverket, men det er en fordel at deltagerne har en viss kjennskap til dette. Kurset tar blant annet for seg hva det kommende anskaffelsesregimet vil bety for leverandørene, samarbeid mellom leverandører i konkurranser og hvordan delta i og vinne anskaffelseskonkurranser.

Se program her

Påmelding innen 5. september til vst@svw.no