Innhold

 • Oversikt over forurensningsrettens grunnregler med fokus på forurensningsloven
 • Hva regnes som forurensning?
 • Grensen mellom lovlig og ulovlig forurensning
 • Hvem skal regnes som den ansvarlige?
 • Gjennomgang av sentral høyesterettspraksis
 • Gjennomgang av noen typesituasjoner
 • Hvordan håndtere forurenset grunn i bygge- og anleggssaker?
 • Ansvar for deponier
 • Forurenset sjøbunn særlig sett i lys av grunnlovens rammer, grunnlovens § 97 mv.
 • Hvordan kontraktsregulere risiko for forurensningsansvar ved avhending av fast eiendom
 • Gjennomgang av hovedtrekk ved miljødirektoratets database for forurenset grunn
 • Kort om miljørettslig due diligence

Målgruppe

Kurset er primært for jurister og advokater, men også andre som arbeider med eiendom kan ha nytte av dette. Kurset gir : 4 juridiske etterutdanningstimer for advokater. Bemerk: Kurset er godkjent av Finanstilsynet med 1 eiendomsmeglingstime.

For mer informasjon om påmelding, pris og betingelser se her.

Mer info og påmelding