Dette er et intensivt og praktisk rettet kurs hvor du får konkret veiledning i metoder og tilnærming til håndtering av de vanligste problemstillingene på personvernområdet. Vi har et særlig fokus på hvilke tiltak som må på plass for å sikre etterlevelse av EUs personvernforordning som gjelder fra mai 2018.

Du får også et nyttig arbeidsverktøy med deg hjem i form av Personvernhåndboken (Gyldendal 2016). Her får du konkrete eksempler og tips, som du og dine kolleger kan bruke når dere skal bidra til at regelverket etterleves i praksis. På kurset møter du flere av forfatterne til boken.

Kurset retter seg mot jurister og andre med arbeidsoppgaver knyttet til behandling av personopplysninger.

Kurset holdes i samarbeid med JUS.