Dette er et intensivt og praktisk rettet kurs hvor du får konkret veiledning i metoder og tilnærming til håndtering av de vanligste problemstillingene på personvernområdet. Vi har et særlig fokus på hvilke tiltak som må på plass for å sikre etterlevelse av EUs personvernforordning som gjelder fra mai 2018.

Du får også et nyttig arbeidsverktøy med deg hjem i form av Personvernhåndboken (Gyldendal 2016). Her får du konkrete eksempler og tips, som du og dine kolleger kan bruke når dere skal bidra til at regelverket etterleves i praksis. På kurset møter du flere av forfatterne til boken.

Kurset retter seg mot jurister og andre med arbeidsoppgaver knyttet til behandling av personopplysninger.

For program og mer informasjon om kurset se kurssiden hos JUS.


Kurset er nå fulltegnet, men det er mulig å sette seg på venteliste. Det vil bli satt opp dato for ny kursdag til våren for de som ikke får plass i denne omgang.