Vi vil se nærmere på:

• Hvilke arbeidsrettslige tiltak kan settes inn som permitteringer, lønnsnedgang, permisjoner, oppsigelser og frivillige avtaler
• Kreditorforhandlinger, og hvordan disse gjennomføres
• Rekonstruksjon etter rekonstruksjonsloven
• Konkurs

Innledning ved adm.dir. Jørund Rytman i SMB Norge. Deretter holder advokat Nicolay Skarning (H) foredrag sammen med advokat Frank Aase og Jon Skjørshammer (Langseth).

Seminaret er praktisk lagt opp med adgang til spørsmål.

Begrenset antall plasser.

Påmelding