Vi vil se nærmere på:

• Hvilke arbeidsrettslige tiltak kan settes inn som permitteringer, lønnsnedgang, permisjoner, oppsigelser og frivillige avtaler
• Kreditorforhandlinger, og hvordan disse gjennomføres
• Rekonstruksjon etter rekonstruksjonsloven
• Konkurs

Innledning ved adm.dir. Jørund Rytman i SMB Norge. Deretter holder advokat Nicolay Skarning (H) foredrag sammen med advokat Frank Aase og Jon Skjørshammer (Langseth).

Seminaret er praktisk lagt opp med adgang til spørsmål.

Begrenset antall plasser.