Nytt ekstraseminar: Sykefravær som oppsigelsesgrunn

Dato: Tirsdag 14. november 2023
Tid: 15:00 - 17:00
Sted: Simonsen Vogt Wiigs lokaler på Filipstad Brygge 1

Når er hyppig eller høyt sykefravær oppsigelsesgrunn? Det kan besvares ut fra de senere års rettspraksis og Asko-dommen fra 19. juli 2023.

Vi ser på hvordan virksomheten må følge opp sykmeldte og når virksomheten kan gå til oppsigelse. Vi ser også på hvilke praktiske grep som bør tas underveis, samt det viktige samarbeidet med NAV.

Foredragsholdere er advokatene Nicolay Skarning og Catriona Vågen McIntyre, som begge har mange års erfaring med temaet som rådgiver til både virksomheter, fagforeninger og enkeltpersoner.

Ingen deltakeravgift.