I et strategisk samarbeid mellom Simonsen Vogt Wiig, Rud Pedersen og Melanor lanseres en møteplass som samler sentrale aktører til dialog om utfordringer og muligheter i helsenæringen.

Vi møtes hvert kvartal for å ha dialog om utvalgte utfordringer og komme med forslag til løsninger på utfordringer helsenæringen står ovenfor.

Vi vil møtes fysisk og avhengig av tema arrangere paneldebatter eller rundbordskonferanser med deltakere fra offentlige myndigheter, innkjøpere og leverandørsiden.

Første samling har fokus på medisinsk utstyr.

Vi tar først for oss nasjonal strategi for medisinsk utstyr og har en diskusjon om prioriteringen av utstyr opp mot andre kostnadsposter i ellers stramme budsjetter. Hvordan ser investeringsbudsjettene ut og hva skal til for å prioritere medisinsk utstyr høyere?
Kjetil Istad og Ånen Ringard fra Rud Pedersen er innledere.

Dernest vil vi se på regjeringens ambisjoner om miljøkrav i offentlige anskaffelser og hvordan disse kan implementeres på området for medisinsk utstyr. Hva er realistisk å få til og ikke minst hvilke krav kan stilles for å oppfylle regelverkets formål. Hvem skal betale, og hvordan skal risikoen fordeles i kontrakten? Vi har en panelsamtale med sentrale deltakere i bransjen.
Espen Bakken og Anders Thue fra Simonsen Vogt Wiig er innledere.

Hold av datoen 16. februar 2023 klokken 1400 -1700, med påfølgende mingling i lokalene til Simonsen Vogt Wiig på Filipstad Brygge 1.

***

I Q2 kommer vil tilbake til en samling for legemiddelindustriene som tar for seg Nye Metoder og anbudssystemet for legemidler.

Registrer meg