Behovet for helsetjenester øker kraftig de neste årene. Løsningen så langt har vært å ansette stadig flere i helsesektoren. Vi vil måtte ansette flere hundre tusen flere de neste tiårene. Men det finnes også andre, mer bærekraftige løsninger. Vi må investere i løsninger som gjør at vi kan få mer helse for hver arbeidstime og ansatt.

En ny rapport fra Menon Economics viser at investeringsetterslepet i helsesektoren er enormt. En viktig årsak er usikkerhet hos beslutningstagere: vil investeringene lønne seg?

En mulig løsning på dette kan være resultatbasert betaling til leverandører, såkalt «value-based health». En annen faktor er økt bruk av AI i helsesektoren.

Dette er hva vi skal debattere i årets første Oslo Life Science Forum. Vi vil som vanlig ha korte innlegg til debatt i et panel eller i salen.

Som deltakere har vi med oss, Robert Nystuen fra Vestre Viken HF, Vebjørn Andersson fra Brain Symphony, Pål Brekke fra Kernel (DIPS), Kristin Krogsrud fra Roche, Anders Gunby, tidl. GE Healthcare, Jan Ivar Ingebrigtsen fra Melanor samt advokatene Nicolai Halbo og Sarah Renså Skogesal fra Simonsen Vogt Wiig.

Registrer deg her