Oslo Life Science Forum Q2 2023

Dato: Mandag 19. juni 2023
Tid: 11:30 - 15:00
Sted: NHO-bygget, Majorstuen, Oslo

Oslo Life Science Forum gjentar suksessen og inviterer til et nytt møte. Programmet denne dagen er tredelt og tar for seg svært aktuelle tema.

lsf_logo

I første del ser vi nærmere på hvordan medisinsk utstyr kan bidra til å lette utfordringene som helse- og omsorgstjenesten står overfor i tiden fremover. Temaet har nylig blitt aktualisert gjennom helsepersonellkommisjonen samt den bebudede reorganiseringen av helseforvaltningen. Det nye Direktoratet for medisinske produkter vil få ansvar for vurdere innføring av medisinsk teknologi i henhold til retningslinjene for prioritering i helsetjenesten. Disse retningslinjene er også under revidering. Vi stiller spørsmålet: Trenger vi en nasjonal strategi for medisinsk utstyr og hvordan skal vi få den på plass? Ordstyrer i debatten vil være Erland Skogli fra Menon Economics.

I andre del lar vi Sykehusinnkjøp få ordet for å orientere om sin nylige vedtatte strategi for kategoristyring som er av sentral betydning for leverandørmarkedet. Kjetil Istad fra Rud Pedersen vil innlede.

I siste del debatterer vi balanserte avtalevilkår mellom oppdragsgivere og leverandørene. Det har vært stort fokus på dette fra Melanor sin side og i høringsrunden for standardavtalen er det kommet inn over 300 høringssvar som viser at saken har engasjert. Her vil Espen Bakken fra Simonsen Vogt Wiig være ordstyrer i samtalene mellom leverandørindustrien og oppdragsgiversiden. Naturlig tema vil være risikofordeling, prisjusteringer og sanksjoner. Innleder vil være Atle Hunstad fra Melanor.

Hold av datoen 19. juni 2023 klokken 11:30 -15:00. Vi serverer lunch fra klokken 11:30. Programmet starter 12:00 i NHO-bygget på Majorstua.

For medlemmer av Melanor avholdes generalforsamling rett i etterkant av møtet.