lsf_logo

I første del ser vi nærmere på hvordan medisinsk utstyr kan bidra til å lette utfordringene som helse- og omsorgstjenesten står overfor i tiden fremover. Temaet har nylig blitt aktualisert gjennom helsepersonellkommisjonen samt den bebudede reorganiseringen av helseforvaltningen. Det nye Direktoratet for medisinske produkter vil få ansvar for vurdere innføring av medisinsk teknologi i henhold til retningslinjene for prioritering i helsetjenesten. Disse retningslinjene er også under revidering. Vi stiller spørsmålet: Trenger vi en nasjonal strategi for medisinsk utstyr og hvordan skal vi få den på plass? Ordstyrer i debatten vil være Erland Skogli fra Menon Economics.

Sykehusinnkjøp HF har nettopp lansert sin plan for medisinske forbruksvarer. Dette er første plan som lanseres fra Sykehusinnkjøp som del av kategoriprogrammet foretaket har etablert.  Sykehusinnkjøp har kommunisert på egne hjemmesider: «Med de første nasjonale kategoriplanene for HR og MFV har vi fått verktøy for å løfte det samlede anskaffelsesarbeidet i spesialisthelsetjenesten. Det er et løft med tanke på kunnskapsgrunnlag, kvalitet og effektivitet i anskaffelsene,» sier administrerende direktør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp. Til å presentere denne planen kommer kategorisjef Øystein Roll, som har hatt ansvaret for å utvikle den. Kjetil Istad vil innlede i forkant av presentasjonen, med «hvordan kategoribaserte innkjøp vil bidra til samhandling». Sykehusinnkjøp sin administrerende direktør Bente Hayes vil avslutte denne delen sammen med Kjetil Istad.

Hold av datoen 19. juni 2023 klokken 11:30 -15:00. Vi serverer lunch fra klokken 11:30. Programmet starter 12:00 i NHO-bygget på Majorstua.

Registrer meg