NB: Dette eventet er dessverre utsatt til over sommeren.

Vi er glade for alle de positive tilbakemeldingene vi har fått så langt og fortsetter med et tema mange av deltagerne på de fire tidligere møtene har vært opptatt av:

«Borte bra – hjemme best? Anskaffelser som katalysator for utvikling av hjemmemarkedet».

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for om lag 750 mrd. kroner i året, og en betydelig del av dette er anskaffelser knyttet til helsesektoren. Selv om offentlige anskaffelser er regulert gjennom EU-regelverk, er det likevel slik at det er et betydelig handlingsrom for nasjonale offentlige oppdragsgivere. Mange norske helseindustriaktører melder om betydelige utfordringer med å komme inn på hjemmemarkedet, og begrunnelsen er ofte begrensinger som ligger i anskaffelsesregelverket. Flere av virksomhetene lykkes ute i Europa og verden for øvrig. Bør det ikke heller være «borte bra, hjemme best»? I dette forumet skal vi utfordre det nasjonale handlingsrommet og se på om det kan benyttes i større grad. Vi skal videre utfordre de største oppdragsgiverne på hvordan regelverket kan benyttes som en mulighet til å utvikle norsk helseindustri.

Tid: 20. juni 2024 klokken 1430-1700 med etterfølgende sosialt mingel

Sted: Simonsen Vogt Wiig sine lokaler på Filipstad Brygge 1 (8.etg)

Det vil bli servert lett mat og drikke.