Denne gangen vier vi hele forumet til helse som eksportnæring. Dokumentene som presenteres fra myndighetenes side, er ordrike med en rekke tiltak og virkemidler skal løfte helsenæringen opp, frem og ut. For at vi skal lykkes med satsningen er det helt nødvendig med samhandling mellom myndigheter, akademia og næringslivet. Dette trianglet virker sammen og de ulike aktørene har ulike roller. For å lykkes med eksportstrategien er det helt nødvendig å kommersialisere de gode ideene. Hva kjennetegner et godt “business case” og hva skal til for at investorer ønsker å ta den nødvendige risikoen for å løfte gründervirksomheter ut av “dødens dal” og ut i “den store verden”?

Dette forumet deler vi i to, hvor første del omhandler eksportsatsningen og regjeringens Veikart Helsenæringen, hvor deltakere fra Melanor, Norway Health Tech samt Menon gir sitt syn på satsningen og hva som skal til. I del to debatterer sentrale aktører i næringslivet hva som kjennetegner et godt business case og hva som skal til for å lykkes. Panelet deler videre sine egne erfaringer. I panelet sitter investeringsbanker, investorer samt næringslivsledere i helsenæringen.

Det vil bli mingel og mat fra 12.00-12.30

Registrer deg her