En outsourcing kan ofte utgjøre en arbeidsrettslig virksomhetsoverdragelse. Konsekvensen er da at leverandøren av outsourcingstjenesten må ta over kundens ansatte, og at de ansatte får beholde sine lønns- og arbeidsvilkår.

Seminaret retter seg både mot selskaper som tilbyr outsourcingstjenester til kunder (for eksempel IT-selskaper som tar over drift av kundens IT-tjenester) og til selskaper som vurderer å outsource deler av sin egen virksomhet.

Vi vil på seminaret belyse følgende tema:

  • Når innebærer en outsourcing en arbeidsrettslig virksomhetsoverdragelse? Sagt med andre ord: I hvilke situasjoner må leverandøren ta over kundens ansatte, og i hvilke situasjoner foreligger det ikke en plikt til dette?
  • Kan leverandøren og kunden påvirke om outsourcingen blir en arbeidsrettslig virksomhetsoverdragelse?
  • Hva er konsekvensen dersom en virksomhetsoverdragelse foreligger? Stikkord: Kundens ansatte overføres til leverandøren automatisk. De ansatte beholder lønns- og arbeidsvilkår. Det stilles krav til prosessen. Forbud mot oppsigelse på grunn av selve virksomhetsoverdragelsen.
  • Konkrete og praktiske råd for en vellykket outsourcingsprosess

Tid:   Fredag 23. september kl. 08.45 – 10.30.
Sted: Simonsen Vogt Wiigs lokaler, Filipstad Brygge 1

Seminaret er gratis. Kaffe og kanelboller serveres fra kl. 08.15. Påmelding til vst@svw.no innen 20. september.

Velkommen!