Outsourcing og virksomhets-overdragelse – hvordan lykkes man?

Dato: Fredag 23. september 2016
Sted: Simonsen Vogt Wiigs lokaler, Filipstad brygge 1.

Arbeidslivsteamet i Simonsen Vogt Wiig inviterer til frokostseminar med temaet "Outsourcing og virksomhetsoverdragelse – hvordan lykkes man?". Seminaret vil belyse de praktiske arbeidsrettslige aspektene av en outsourcing.

En outsourcing kan ofte utgjøre en arbeidsrettslig virksomhetsoverdragelse. Konsekvensen er da at leverandøren av outsourcingstjenesten må ta over kundens ansatte, og at de ansatte får beholde sine lønns- og arbeidsvilkår.

Seminaret retter seg både mot selskaper som tilbyr outsourcingstjenester til kunder (for eksempel IT-selskaper som tar over drift av kundens IT-tjenester) og til selskaper som vurderer å outsource deler av sin egen virksomhet.

Vi vil på seminaret belyse følgende tema:

  • Når innebærer en outsourcing en arbeidsrettslig virksomhetsoverdragelse? Sagt med andre ord: I hvilke situasjoner må leverandøren ta over kundens ansatte, og i hvilke situasjoner foreligger det ikke en plikt til dette?
  • Kan leverandøren og kunden påvirke om outsourcingen blir en arbeidsrettslig virksomhetsoverdragelse?
  • Hva er konsekvensen dersom en virksomhetsoverdragelse foreligger? Stikkord: Kundens ansatte overføres til leverandøren automatisk. De ansatte beholder lønns- og arbeidsvilkår. Det stilles krav til prosessen. Forbud mot oppsigelse på grunn av selve virksomhetsoverdragelsen.
  • Konkrete og praktiske råd for en vellykket outsourcingsprosess

Tid:   Fredag 23. september kl. 08.45 – 10.30.
Sted: Simonsen Vogt Wiigs lokaler, Filipstad Brygge 1

Seminaret er gratis. Kaffe og kanelboller serveres fra kl. 08.15. Påmelding til vst@svw.no innen 20. september.

Velkommen!