Seminaret innledes av Ståle Solem Ingebrigtsen, administrerende direktør i Finans Norge Forsikringsdrift og Norsk naturskadepool. Han skal redegjøre for hvilke utfordringer et økende antall naturskader innebærer for forsikringsbransjen fremover.

Partnere Anette Fjeld og senioradvokat Therese Løfsgaard ser nærmere på hvordan klimaendringene og stadig mer ekstremvær kan påvirke mulighetene for å nå frem med regresskrav mot myndighetene som følge av manglende klimasikring. Partner Jenny Sandvig, som på vegne av Natur og Ungdom og Greenpeace nylig vant frem i det siste klimasøksmålet mot staten, vil deretter gå nærmere inn på erstatningssøksmål mot selskaper med ansvar for utslipp fra blant annet Tyskland og USA, og belyse hvilken betydning sakene kan ha for mulighetene til å nå frem med lignende krav i norsk rett.

Vi avslutter med mingling og bevertning fra kl. 16:00 i våre splitter nye lokaler på Filipstad Brygge 1.