Thomas Olsen, Malin Tønseth og andre eksperter fra SVWs personvernteam vil innlede med en ajourføring på personvernområdet, bl.a.:

  • AI og personvern, herunder om AI Act og automatiserte beslutninger
  • Forslag til nye cookie-regler
  • Vedtak fra EDPS vedr. bruk av Microsoft 365 og status vedr. dataoverføringer
  • Rettslig grunnlag for tilpasset markedsføring (siste nytt om Grindr, Meta mv.)

Servering av kaffe og enkel frokost fra kl 08.30, foredragene starter kl 9:00. Det vil være god anledning til spørsmål og diskusjon underveis.

Gratis deltakelse. Merk: begrenset antall plasser.

Arrangementet er i regi av SVW Data Protection Compliance Forum og er eksklusivt for våre klienter og samarbeidspartnere.

Registrer deg her